Nasz Wa³brzych - niezale¿ny portal miejski

czwartek, 24-06-2021r., godz. 20:38 kalendarium»
imieniny: Danuty, Jana, Janiny prezent»
zobacz swój horoskop na dzi¶»
pogoda w serwisie Onet.pl»
Interesuje Ciê reklama w portalu? Zadzwoñ 513-356-714


walbrzych.info poleca

zobacz te¿
* Propozycje turystyczne

2010-11-01 / 11:10

Foto: Szpindlerowy M³yn

doda³: Micha³ Bobruk

Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın, niem. Spindlermühle) - miasto w Czechach, w kraju hradeckim.

Najwiêkszy o¶rodek narciarski w Czechach. Tutaj równie¿ ma swoj± g³ówn± siedzibê Horská slu¾ba. W 1964 oraz 1978 miasto go¶ci³o zimow± uniwersjadê.

Oko³o 10 km na pó³nocny zachód od miejscowo¶ci Szpindlerowy M³yn w obszarze czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego, miêdzy ¦l±skim Grzbietem a niewielkim grzbietem Karkonosz po³o¿ona jest malownicza Dolina £aby.

Przez dolinê prowadz± szlaki turystyczne:
– niebieski, prowadz±cy dnem doliny z miejscowo¶ci Szpindlerowy M³yn do schroniska Labská bouda,
– czerwony, prowadz±cy po³udniowo-zachodni± krawêdzi± doliny ze Szpindlerowego M³yna do schroniska.

Oko³o 1 km na po³udnie od schroniska Labská bouda znajduje siê Panèavskı vodopád o ³±cznej wysoko¶ci 148 m (najwiêkszy wodospad Karkonoszy oraz Czech), ale to ju¿ w nastêpnej relacji...

Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys]

Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys] Szpindlerowy M³yn (czes. ©pindlerùv Mlın) [foto. bboys]wy¶wietl wiêksz± mapê
¼ród³o: wikipedia.pl
Tanie loty i promocje lotnicze


co czytamy w czerwcu
1. Foto: Ufo nad Che³mcem
2. Pismo Nowoczesnego Wa³brz...
3. Foto: Castle Party 2008 -...
4. Pytanie 342: adresy archi...
5. Wa³brzych POWIDOKI - Andr...

walbrzych.info
redakcja    reklama    logo, banery    regulamin    zg³o¶ b³±d

Copyright © 2003-2021 walbrzych.info